martes, 3 de marzo de 2009
Corren nous temps pel món de la gastronomia i el vi. Cada cop més consumidors construeixen la seva pròpia veu en blocs i altres formats de les xarxes socials d’Internet, comunicant i intercanviant amb altres consumidors i gent interessada valoracions, recomanacions i experiències al voltant de productes, locals, territoris, persones, marques, etc.
La blocosfera i les xarxes socials s’estan convertint en un poderós referent que una gran audiència utilitza per decidir on va, què fa, què compra o per conèixer l’actualitat en aquest sector de creixent interès, en un moment en que el paper de la crítica i les guies tradicionals s’està reformulant i s’enfronta a nous reptes. Ocupar aquesta creixent esfera d’influència social i econòmica i ajudar a decidir a un segment creixent de l’audiència, atorga a escriptors, creadors i editors de blocs una gran responsabilitat sobre el missatge que comuniquem i la seva repercussió en consumidors i productors.
Les autores i autors de blocs de continguts enogastronòmics que recolzem aquest codi creiem que és el moment de fer un pas endavant. Creiem en l’ intercanvi de veus, en el creixent paper d’Internet i d’aquests nous medis de publicació. Creiem en la veu del consumidor i de l’usuari. I perquè creiem en la seva importància, volem jugar fort per publicar un contingut de qualitat, fiable i creïble, en els nostres blocs i webs socials. Per aquesta raó volem manifestar-ho públicament, compartint entre tots uns principis bàsics d’autoregulació que apliquem a l’ elaboració dels nostres continguts, que respecten la independència i llibertat creativa de qualsevol bloc i als que qualsevol bloquer que així ho desitgi i comparteixi, s’hi pot afegir.

Principis del Codi Cuina:En els nostres textos, diferenciem clarament la informació de l’opinió subjectiva sobre un fet, lloc, producte o servei, rectifiquem els errors de contingut que hàgim pogut cometre i acreditem l’autoria o procedència del contingut que no hem creat, a no ser que la font original indiqui que no és necessari.
Rebutgem la publicació d’injúries i calúmnies a terceres persones en els nostres blocs, tant en textos de la nostra autoria com en aquells comentaris que usin aquestes pràctiques i ens reservem el dret, per tant, d’eliminar qualsevol participació en aquest sentit sense que això no signifiqui, en la nostra opinió, menyspreament de la llibertat d’expressió dels autors o dels participants.
Indiquem si el producte o el servei del que parlem ens ha estat enviat pel seu promotor o propietari, si n’ hem obtingut algun benefici i si la informació que publiquem no ha estat comprovada per nosaltres mateixos. En la mesura del possible, indiquem els camins a través dels quals hem tingut accés o coneixement d’aquest producte / servei.
Indiquem si tenim una relació de parentiu o d’amistat amb els responsables o propietaris dels productes i serveis dels que parlem. Igualment, indiquem qualsevol tracte de favor, de preferència o diferent del d’un usuari habitual del que hàgim pogut ser objecte, de manera que el lector pugui diferenciar entre l’oferta habitual i aquelles atencions que, per un o altre motiu, hàgim pogut rebre.
Indiquem, sempre que sigui possible, el preu dels productes o serveis dels que parlem.
Aquest codi esta subscrit per mes de 200 blogs i crec que es un punt per unificar criteris en quan a com entenem nosaltres el mon gastronomic.

No hay comentarios:

Publicar un comentario